14. 06.2019r. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kaletniku, Ratownicy Suwalskiego WOPR przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz przeszkolili młodzież szkolną z udzielania pierwszej pomocy. Dzieci otrzymały gadżety z numerem ratunkowym nad wodą 601 100 100

62404569_456124248455209_217826731069800448_n 62435793_370323160139434_7273714131536969728_n 64310177_2384039128529435_4569895046039470080_n 64394311_2247889778630734_6656950385380425728_n64635939_1119610858240804_1981272429439221760_n