BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SUWALSKIEGO WOPR!!!!

Zarząd Suwalskiego WOPR na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 roku podjął uchwałę o zwołaniu VI Walnego Zebrania Członków Suwalskiego WOPR w dniu 15 kwietnia 2023 roku  o godzinie 10.00 w Suwalskim Aquaparku; ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Paragraf 28 Statutu:  Do Walnego Zebrania należy …1)uchwalanie programów działania, 2)wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz….

W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Suwalskiego WOPR (uregulowane opłaty członkowskie )

Liczymy na  obecność wszystkich członków!!! :))