content top

Recertyfikacja KPP

Informujemy, że  w Parku Naukowo – Technologicznym w dniu 4 marca 2024 roku o godzinie 9.00

 Zostanie przeprowadzona  recertyfikacja KPP 

KPP gif jpg

Laboratorium Symulacji Medycznych

16-400 Suwałki

ul. Innowacyjna 1 

kontakt: 

email: robert@medicalsimulation.pl

tel. 512-296-960

Czytaj

Kurs sternika motorowodnego – ostatni w tym sezonie!

Kurs sternika motorowodnego – ostatni w tym sezonie!

Suwalskie WOPR prowadzi zapisy na kurs sternika motorowodnego (ostatni w tym sezonie!) – zajęcia zaczynamy w poniedziałek 11 września 2023 r . o godzinie 17.00 w Biurze Suwalskiego WOPR w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2 (budynek Pływalni OSiR)   – ZAPRASZAMY!!!

Wymagania:1.ukończony 14 rok życia i zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich).  Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego :)

Uprawnienia:1. 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych; 2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Kurs na patent sternika motorowodnego: obejmuje  szkolenie teoretyczne i praktyczne

Cena kursu: 910 zł. 

Cena kursu  obejmuje opłatę egzaminacyjną i za wydanie patentu 300 zł - zniżka 50% dla uczniów i studentów poniżej 26 lat(150,-)

Szkolenie odbywać się będzie  w WOSiR Szelment

Więcej informacji pod numerem telefonu:  502 071 244, (604 061 355)

Czytaj

KPP – Recertyfikacja

KPP – Recertyfikacja

Informujemy, że  LSM przeprowadzi szkolenie KPP w dniach 12.06 – 17.06.2023r. w Parku Naukowo – Technologicznym od 9.00.

 Egzamin KPP odbędzie się 17.06.2023 r. o godzinie 9.00

KPP gif jpg

Laboratorium Symulacji Medycznych

16-400 Suwałki

ul. Innowacyjna 1 

kontakt: 

email: robert@medicalsimulation.pl

tel. 512-296-960

Czytaj

Walne Zebranie SuWOPR

Walne Zebranie SuWOPR

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SUWALSKIEGO WOPR!!!!

Zarząd Suwalskiego WOPR na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 roku podjął uchwałę o zwołaniu VI Walnego Zebrania Członków Suwalskiego WOPR w dniu 15 kwietnia 2023 roku  o godzinie 10.00 w Suwalskim Aquaparku; ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Paragraf 28 Statutu:  Do Walnego Zebrania należy …1)uchwalanie programów działania, 2)wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz….

W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Suwalskiego WOPR (uregulowane opłaty członkowskie )

Liczymy na  obecność wszystkich członków!!! :))

 

Czytaj

Składka członkowska SuWOPR

Składka członkowska SuWOPR

Zarząd Suwalskiego WOPR na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 roku podjął uchwałę o wykreśleniu z ewidencji członków SuWOPR zalegających z wpłatami składek członkowskich zgodnie ze Statutem Suwalskiego WOPR.

Podstawy prawne:

  • Statut Suwalskiego WOPR
Czytaj
content top